.

                   

 

 ZAPRASZAMY DO "TRÓJKI"!

  

 

 

.

REKRUTACJA DO ODDZIAŁÓW WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO I KLAS I

Od 8 lutego 2021 r. rozpoczynamy rekrutację do oddziałów wychowania przedszkolnego i klas I szkoły podstawowej.

Wnioski można pobrać w sekretariacie szkoły lub ze strony internetowej.

Termin składania wniosków do oddziałów przedszkolnych - 26 lutego 2021 r.

Termin składania wniosków do klasy I - 26 marca 2021 r.

 

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2021/2022

Informacja w sprawie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli na rok szk. 2021/2022.

Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału lub punktu przedszkolnego

Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego tzw. zerówka

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Zgłoszenie dziecka do klasy I z obwodu szkoły

Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy I (spoza obwodu szkoły)

 

---------------------------------------------------------------------------------------------

.

Szanowni Państwo,

informuję, że od poniedziałku, 18 stycznia br. uczniowie klas I-III wracają do nauki stacjonarnej w ścisłym reżimie sanitarnym.

Uczniowie klas IV-VIII nadal będą się uczyć zdalnie.

Bardzo proszę o zapoznanie się z Organizacją nauki w szkołach i placówkach po feriach.

 

Dyrektor szkoły

Beata Wasiak-Grudzińska