Z powodu awarii telefonów stacjonarnych prosimy o kontakt ze szkołą pod nr tel. 699-671-475.