.

Listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

do Punktu Przedszkolnego i Oddziałów Przedszkolnych

są dostępne w gablocie informacyjnej dla rodziców.

 

Rekrutacja do klas I  na r. szk. 2019/2020

- wnioski do pobrania w zakładce Rodzice - Informacje dla rodziców.