Konkurs Geologiczno-Środowiskowy. Nasza Ziemia – Środowisko przyrodnicze wczoraj, dziś i jutro

Aula Muzeum GeologicznegoKacper Życiński – uczeń klasy 8B osiągnął wielki sukces, został laureatem ogólnopolskiego konkursu „Nasza Ziemia – Środowisko przyrodnicze wczoraj, dziś i jutro”. Uczeń zajął II miejsce w półfinale, który odbył się w Państwowym Instytucie Geologicznym w Warszawie. Warto zaznaczyć, że była to XXV – jubileuszowa edycja pod hasłem „Nasza Ziemia”, pod patronatem Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz zespołów parków krajobrazowych i narodowych województwa mazowieckiego, lubelskiego i podlaskiego.

Konkurs składał się z 2 etapów: pracy pisemnej i testu wiedzy geologicznej.  

W drugiej części uroczystości, po rozdaniu nagród i dyplomów mieliśmy okazję zwiedzić bogatą kolekcję skał, surowców, minerałów i skamieniałości Muzeum Geologicznego.

Na zakończenie wykonano pamiątkowe zdjęcie uczestników z dilofozurem „Dyziem”, w centralnej auli muzeum.

Mariusz Gajewski

Eksponat w gablocie. Amonit.Eksponat w gablocie. Liliowiec.Eksponat w gablocie. Miedź.

 

 

 

 

Eksponat w gablocie. Róża pustyni.Eksponat w gablocie. Skamieniały liść dębu.Eksponat w gablocie. Siarka.

 

 

 

 

Zdjęcie grupoweDyplomy i Dyzio

 

 

 

Eksponaty w gablocie. Agaty.