Egzamin ósmoklasisty 2024

Indywidualne wyniki egzaminu ósmoklasisty 2024 dostępne będą w ogólnopolskim systemie informatycznym ZIU (SIOEO) – www.wyniki.edu.pl  dn. 3 lipca 2024 r. od godz. 10:00

Logowanie do systemu odbywa się za pomocą loginu i hasła, które każdy uczeń otrzymał już od wychowawcy.

Wydanie uczniom zaświadczeń o szczegółowych wynikach egzaminu nastąpi dn. 3 lipca 2024 r. w sekretariacie szkoły od godz. 10.00 wg poniższego harmonogramu:

10.00 – klasa 8a
10.15 – klasa 8b
11.30 – klasa 8c

W przypadku braku możliwości odbioru zaświadczenia przez ucznia, zaświadczenie może być odebrane przez rodzica lub inną upoważnioną pisemnie osobę.


Harmonogram, komunikaty i informacje.