Adres szkoły

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Obrońców Westerplatte w Gostyninie
ul. gen. J. Bema 23
09-500 Gostynin

e-mail: sp3dyr@onet.pl

Telefon: 24 236 02 20, 24 236 02 21

Fax: 24 236 02 36


Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Mariusz Smardzewski, e-mail: iodmzesip@wp.pl