Adres szkoły

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Obrońców Westerplatte w Gostyninie
ul. gen. J. Bema 23
09-500 Gostynin

e-mail: sp3dyr@onet.pl


Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Mariusz Smardzewski, e-mail: iodmzesip@wp.pl


Telefony

sekretariat24 236 02 20, 24 236 02 21
dyrektor Beata Wasiak-Grudzińska24 236 02 23
wicedyrektor Małgorzata Krajewska24 236 02 24
wicedyrektor Jolanta Łykowska24 236 02 22
pokój nauczycielski24 236 02 25
pedagog24 236 02 33
biblioteka24 236 02 26
świetlica24 236 02 28
pielęgniarka609 331 524
pokój nauczycieli wych. fiz.24 236 02 29
klasa "0"24 236 02 30
fax24 236 02 36