Rada Pedagogiczna – rok szkolny 2022/2023

Wychowanie przedszkolne
Magdalena Apalczyk, Katarzyna Pruszyńska, Iza Tomaszewska, Paulina Różycka, Patrycja Szmydt

Edukacja wczesnoszkolna
Ewa Banasiak, Dobrosława Bembenista, Beata Ciepłuch, Elżbieta Garmada, Urszula Justyńska, Elżbieta Kossobudzka, Agata Krajewska, Małgorzata Krajewska, Ewa Kujawa, Weronika Pokropińska

Język polski
Marta Czarnecka, Aleksandra Gontarek, Katarzyna Kowalska, Katarzyna Majewska, Agnieszka Siedlecka

Język angielski
Małgorzata Brzozowska, Agnieszka Golus, Agnieszka Koper, Edyta Lewandowska, Jolanta Łykowska, Sylwia Osmolak, Karolina Płaszaj, Agnieszka Śniechowska, Joanna Wawrzyniak

Język niemiecki
Paula Marciniak, Elżbieta Szubska-Bieroń,

Historia
Mateusz Lewandowski, Beata Ciepłuch, Alicja Zygmunt

Wiedza o społeczeństwie
Mateusz Lewandowski

Matematyka
Bogusław Cwaliński, Katarzyna Tworus, Ewa Zajączkowska, Magdalena Lonik

Informatyka
Magdalena Lonik, Cezary Zalewski, Agnieszka Golus

Przyroda
Małgorzata Dylewska, Grażyna Oliwa

Biologia
Małgorzata Dylewska, Grażyna Oliwa

Chemia
Ewa Doroszuk

Fizyka
Ewa Doroszuk, Beata Wasiak-Grudzińska, Grzegorz Matysek

Geografia
Mariusz Gajewski

Plastyka
Beata Dutkiewicz, Joanna Wawrzyniak

Technika
Joanna Wawrzyniak

Muzyka
Roman Bartosiak

Wychowanie fizyczne
Arkadiusz Jędrzejewski, Tomasz Kujawa, Marek Michalak, Witold Michalski, Milena Romańska, Arkadiusz Rutowski, Joanna Syska, Iwona Markus

Religia
Anna Klejnowska, Anna Otremba, Monika Zaremba

Edukacja dla bezpieczeństwa
Agnieszka Koper

Wychowanie do życia w rodzinie
Iwona Markus

Doradztwo zawodowe
Joanna Wawrzyniak

Świetlica
Urszula Justyńska, Anna Osmałek, Paulina Różycka

Biblioteka
Dorota Augustyniak, Beata Dutkiewicz, Anna Osmałek

Pedagog
Ewelina Balcerzak, Karolina Pomoryn

Logopeda
Hanna Nowomiejska-Jędrzejewska, Wioletta Szymańska

Terapeuta pedagogiczny
Marta Bartosiak

Nauczyciele wspomagający
Aneta Bartosiak, Magdalena Korytkowska, Agnieszka Lewandowska, Monika Kowalczyk, Mariola Cichocka, Łukasz Rugieł, Martyna Machała