Beata Wasiak-Grudzińska - dyrektor szkoły

Beata Wasiak-Grudzińska – dyrektor szkoły

Małgorzata Krajewska - wicedyrektor szkoły

Małgorzata Krajewska – wicedyrektor szkoły

Jolanta Łykowska - wicedyrektor szkoły

Jolanta Łykowska – wicedyrektor szkoły