WŁĄCZNIK – najnowsza publikacja Integracji, przygotowana we współpracy ze Skanska – promuje architekturę uniwersalną, by zwiększyć dostępność przestrzeni publicznych i miejsc pracy dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Link do publikacji w zakresie standardów dostępności, przygotowanej przez Integracja.org: https://www.integracja.org/wlacznik/