Rekrutacja do klas I szkoły podstawowej

Zgodnie z Zarządzeniem nr 9/2023 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 17 stycznia 2023 r. w  sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2023/2024 do przedszkoli i szkół podstawowych, dla których Miasto Gostynin jest organem prowadzącym:

Od 14 lutego 2023 r. rozpoczyna się rekrutacja
do klas I szkoły podstawowej.

Czytaj więcej „Rekrutacja do klas I szkoły podstawowej”