Zapisy do świetlicy na rok szkolny 2024/25

Informujemy, że rozpoczynamy zapisy do świetlicy na r. szk. 2024/2025.
KARTY ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY
są do pobrania w sekretariacie szkoły.

Uczniowie korzystający ze świetlicy w bieżącym roku szkolnym otrzymają karty od wychowawców świetlicy.

Kartę można pobrać także tutaj: Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy

Wypełnione karty należy złożyć do 30 kwietnia 2024 r. (wtorek)
w sekretariacie szkoły lub w świetlicy głównej (sala nr 11).
Lista dzieci zakwalifikowanych do świetlicy będzie dostępna 15 maja br.

Dyżur wakacyjny

DYŻUR WAKACYJNY
INFORMACJA DLA RODZICÓW DZIECI
OBJĘTYCH WYCHOWANIEM PRZEDSZKOLNYM

Zgodnie z Ogłoszeniem Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 19 marca 2024 r. dotyczącym zasad organizacji dyżurów w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Gostynina oraz Niepublicznym Przedszkolu z Oddziałami Specjalnymi „Akademia Przedszkolaka” w okresie wakacyjnym w 2024 r. informuję, że w Szkole Podstawowej nr 3 im. Obrońców Westerplatte w Gostyninie dyżur wakacyjny nie będzie organizowany.

Czytaj więcej “Dyżur wakacyjny”

Rekrutacja do klas I Szkoły Podstawowej nr 3 im. Obrońców Westerplatte w Gostyninie

Szanowni Rodzice,
zgodnie z harmonogramem czynności w postępowaniu rekrutacyjnym w roku szkolnym 2024/2025 informuję, że na tablicy ogłoszeń dostępna jest lista kandydatów zakwalifikowanych do naszej szkoły.

Do 22 marca 2024 r.
rodzice dzieci zakwalifikowanych proszeni są o podpisanie
 i złożenie w sekretariacie szkoły potwierdzenia woli zapisu dziecka
do klasy I w SP3 w Gostyninie

 Do pobrania: potwierdzenie woli

Rekrutacja do klas I szkoły podstawowej

Zgodnie z Zarządzeniem nr 6/2024 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 24 stycznia 2024 r. w  sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2024/2025 do przedszkoli i szkół podstawowych, dla których Miasto Gostynin jest organem prowadzącym:

Od 1 lutego 2024 r. rozpoczyna się rekrutacja
do klas I szkoły podstawowej.

 

Czytaj więcej “Rekrutacja do klas I szkoły podstawowej”