“Luźne lekcje z naukowcami”

Uczniowie klasy 2a prezentujący prace projektoweW bieżącym tygodniu, uczniowie klasy 2 a uczestniczyli w ostatnich już zajęciach, w ramach których realizowano zagadnienia innowacyjne oparte o Projekt edukacyjny „Luźne lekcje z naukowcami”. W pierwszej części zajęć poznali postać Thomasa Edisona, którego wynalazki zrewolucjonizowały życie człowieka. Wcielając się w rolę odkrywców, przeprowadzili kolejne ciekawe eksperymenty: „skaczące rodzynki”, „napięcie powierzchniowe”, „balonowa siła”.
Kolejnym krokiem były zajęcia podsumowujące realizacje wszystkich zadań projektu. Pamięć uczniów nie zawiodła! Z entuzjazmem i pewnością siebie rozwiązywali opracowane zadania prezentując zdobytą wiedzę.

Udział w projekcie przyczynił się nie tylko do zwiększenia aktywności i radości uczniów ale również do powstania ścisłej współpracy na płaszczyźnie nauczyciel – uczeń – rodzic. Rodzice aktywnie współuczestniczyli w procesie edukacyjnym przygotowując doświadczenia i zakup pomocy dydaktycznych wykorzystanych w naszym klasowym „laboratorium”.

Dobrosława Bembenista