Telefony zaufania

Drodzy Rodzice podajemy  informację o telefonach zaufania oraz infolinii wsparcia dzieci i młodzieży oraz dorosłych, którzy potrzebują pomocy. Dzieci i młodzież przy zapewnieniu anonimowości i pełnej dyskrecji mogą skontaktować się ze specjalistami i otrzymać fachowe wsparcie w najtrudniejszych sytuacjach. W ramach działań telefonów/infolinii specjaliści świadczą również wsparcie osobom dorosłym, opiekunom i nauczycielom, którzy mają problemy z dorastającymi dziećmi.

Zdjęcie prezentuje niezbędne numery telefonów zaufania dla osób potrzebujących pomocy specjalistycznej.