Ogólnopolski Projekt Edukacyjno-Społeczny “Każdy inny – wszyscy równi”

Na zdjęciu gazetka reklamująca realizację programu Każdy Inny - Wszyscy RówniSzkoła Podstawowa nr 3 w Gostyninie przyłączyła się do II edycji Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjno – Społecznego “Każdy inny – wszyscy równi “, którego autorem jest Katarzyna Żelazna. Celem projektu jest uwrażliwienie dzieci i młodzieży na obecność i potrzeby osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, rozwijanie empatii i tolerancji, likwidowanie uprzedzeń na temat tych osób oraz przygotowanie do współuczestnictwa w życiu z osobami z różnego rodzaju trudnościami. Będą prowadzone w klasach zajęcia z projektu i opisywane na stronie szkoły i Facebooku. Pierwsze zajęcia dotyczące funkcjonowania osób z ADHD miały miejsce w tym tygodniu. Relacja z nich będzie umieszczona na Facebooku.
Koordynatorem projektu jest Monika Kowalczyk a współpracować w realizacji działań projektowych będą nauczyciele – pedagodzy specjalni.
Monika Kowalczyk