Trójka dla Niepodległej

Na zdjęciu uczniowie prowadzący akademię z okazji Święta Niepodległości„Naród, który nie szanuje swej przeszłości,
Nie zasługuje na szacunek teraźniejszości
i nie ma prawa do przyszłości”.
 
Słowa Józefa Piłsudskiego przyświecały organizatorom, wykonawcom i uczestnikom uroczystości z okazji 104. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Społeczność Trójki zgromadzona na apelu w skupieniu wysłuchała pięknych słów, które na przestrzeni wielu wieków poświęcono ojczyźnie. Wiersze Juliusza Słowackiego, Tadeusza Różewicza, Wisławy Szymborskiej i Karola Wojtyły współbrzmiały z polskimi pieśniami, które zagrzewały do walki, dawały radość i były wyrazem miłości do Polski nawet wtedy, gdy nie było jej na mapach. Równo o symbolicznej godzinie 11.11 wszyscy uczestnicy uroczystości zaśpiewali „Mazurek Dąbrowskiego”.
 

Program słowno-muzyczny zakończyły słowa piosenki: „Wolność – kocham i rozumiem, wolności oddać nie umiem”.
Dziękujemy prowadzącej, recytatorom i zespołowi muzycznemu szkoły za wielkie serca i talent, którym zechcieli się z nami podzielić.
Marta Czarnecka