Spotkanie z ciekawą książką – realizacja projektu edukacyjnego w kl. 4a

Na zdjęciu uczniowie klasy 4aW dniach 20.10- 17.11 klasa 4a realizowała projekt edukacyjny z wykorzystaniem księgozbioru biblioteki szkolnej w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Celem projektu było upowszechnienie czytelnictwa, rozwijanie umiejętności wypowiedzi na dany temat oraz wyrażania swoich opinii oraz kształtowanie nawyku czytania i zdobywania wiedzy.
Rozpoczęliśmy od wizyty w bibliotece, gdzie każdy z uczniów wybrał intersującą go książkę. Następnie uczniowie mieli za zadanie, w trakcie czytania, wypisać ciekawe fragmenty na kartce, podając autora i tytuł oraz wykonać pracę plastyczną zgodną z tematyką przeczytanej książki. Projekt zakończyliśmy 17 listopada. Podczas godziny wychowawczej dzieci opowiadały o swojej książce kolegom i koleżankom oraz rozdały cytaty, starając się zachęcić do przeczytania tych pozycji.
Paula Marciniak