PODSUMOWANIE PROJEKTU „Z KULTURĄ MI DO TWARZY”

Chłopiec i dziewczynka galowo ubrani, napis Międzynarodowy projekt "Z kulturą mi do twarzy".Dzieci z oddziałów przedszkolnych i klas starszych zakończyły przygodę z Międzynarodowym Projektem Edukacyjnym „Z kulturą mi do twarzy”.
Dzięki przedsięwzięciu wspólnie odkrywały świat wartości, kultury i sztuki. Poprzez realizację wybranych zadań tematycznych młodzi ludzie poszerzali wiedzę o otaczającym świecie, doskonalili różnego rodzaju umiejętności.
Działania w ramach projektu pozwoliły na tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dzieci, prowadzących do wdrażania wartości i norm społecznych w codziennym życiu.  Przyczyniły się również do kształtowania u dzieci empatii, szacunku do drugiego człowieka, rozwijania wrażenia estetyki poprzez kontakt ze sztuką. Ponadto wpłynęły pozytywnie na kształtowanie poczucia przynależności do kraju oraz naszej „małej ojczyzny”. Projekt powstał w oparciu o aktualną Podstawę Programową oraz kierunki polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2022/2023.

Dziękujemy wszystkim za aktywny udział w projekcie.

Katarzyna Pruszyńska