Komunikat publiczny

Dotyczy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie podstawowym pn.: „Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki Szkoły Podstawowej nr 3 im. Obrońców Westerplatte w Gostyninie.

Znak sprawy: SP3.26.1.2023.2024

czytaj więcej