Dzień Ziemi

Uczniowie w trakcie obserwacji kory drzew 21 kwietnia uczniowie klas I – III obchodzili Międzynarodowy Dzień Ziemi. W naszej szkole podjęliśmy różne działania, aby wszystkim uczniom przybliżyć tematykę ochrony środowiska. Było rozwiązywanie krzyżówek, rebusy, filmy o ochronie środowiska i prawidłowej segregacji odpadów. Dzień ten przyniósł wszystkim wiele wrażeń, ale najważniejsze, że przyczynił się do podniesienia świadomości ekologicznej.
Magdalena Korytkowska