“Stille Nacht, heilige Nacht..”

Nauczyciele j. niemieckiego serdecznie zapraszają wszystkich uczniów naszej szkoły do udziału w corocznym konkursie na kartkę świąteczną z życzeniami w języku niemieckim. Prace składamy do 5 grudnia.
Kliknij “Czytaj więcej”, by dowiedzieć się wszystkiego o konkursie.
Paula Marciniak

KONKURS NA KARTKĘ ŚWIĄTECZNĄ W JĘZYKU NIEMIECKIM
CELE KONKURSU:
 
1. Doskonalenie umiejętności uczniów w zakresie posługiwania się językiem niemieckim;
2. Popularyzowanie tradycji świątecznych krajów niemieckojęzycznych;
3. Rozwijanie zdolności plastycznych, wyobraźni oraz aktywności twórczej młodzieży.
 
ZASADY UCZESTNICTWA:
 
1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas IV – VIII
2.Zadaniem uczestników jest przedstawienie nastroju oraz tradycji Świąt Bożego Narodzenia w postaci kartki świątecznej wraz z umieszczonymi na niej życzeniami w języku niemieckim.
3. Kartka powinna być wykonana w formacie składanej pocztówki nie większym niż A5 oraz dowolną, wybraną przez siebie techniką plastyczną.
4. Prace konkursowe oceniane będą w dwóch kategoriach wiekowych:
– klasy IV – VI
– klasy VII- VIII
5. Prace uczestników oceniane będą przez Komisję, która będzie uwzględniać:
– zgodność z tematem;
– ogólne wrażenie artystyczne wykonanej pracy;
– oryginalność, pomysłowość, wkład pracy, estetykę wykonania;
– poprawność językową.
6. Każda praca musi zawierać następujące dane:
– Imię i nazwisko autora pracy oraz klasę
 
TERMIN ODDANIA PRAC: do 5 grudnia 2022 roku u nauczycieli języka niemieckiego
Komisja wybierze najładniejsze prace, które zostaną nagrodzone. Wszystkie zgłoszone kartki, spełniające wymogi konkursu, zostaną umieszczone na wystawie szkolnej w dniach od 12 do 21 grudnia 2022 roku, a zdjęcia zwycięskich prac dodatkowo umieszczone będą na stronie internetowej szkoły. Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo do zatrzymania kartek.
 
SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU!
Organizatorzy: Nauczyciele języka niemieckiego