KONKURS SZKOLNY NA KARTKĘ ŚWIĄTECZNĄ W JĘZYKU NIEMIECKIM

Na zdjęciu kartka papierowa z rysunkiem bombkiCELE KONKURSU:

1. Doskonalenie umiejętności uczniów w zakresie posługiwania się językiem niemieckim;
2. Popularyzowanie tradycji świątecznych krajów niemieckojęzycznych;
3. Rozwijanie zdolności plastycznych, wyobraźni oraz aktywności twórczej młodzieży.

ZASADY UCZESTNICTWA:

1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas IV – VIII Szkoły Podstawowej nr 3 w Gostyninie.
2.Zadaniem uczestników jest przedstawienie nastroju oraz tradycji Świąt Bożego Narodzenia w postaci kartki świątecznej wraz z umieszczonymi na niej życzeniami w języku niemieckim.
3. Kartka powinna być wykonana w formacie składanej pocztówki nie większym niż A5 oraz dowolną, wybraną przez siebie techniką plastyczną.
4. Prace konkursowe oceniane będą w dwóch kategoriach wiekowych:
– klasy IV – V
– klasy VI – VIII

5. Prace uczestników oceniane będą przez Komisję, która będzie uwzględniać: -zgodność z tematem;
-ogólne wrażenie artystyczne wykonanej pracy;
-oryginalność, pomysłowość, wkład pracy, estetykę wykonania;
-poprawność językową.
6. Każda praca musi zawierać następujące dane:
-Imię i nazwisko autora pracy oraz klasę

TERMIN ODDANIA PRAC : do 11 grudnia 2023 roku u nauczycieli języka niemieckiego

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU : 12 grudnia 2023 roku

OGŁOSZENIE WYNIKÓW : 12 grudnia 2023 roku

Komisja wybierze najładniejsze prace, które zostaną nagrodzone. Wszystkie zgłoszone kartki, spełniające wymogi konkursu, zostaną umieszczone na wystawie szkolnej w dniach od 12 do 22 grudnia 2023 roku, a zdjęcia zwycięskich prac dodatkowo umieszczone będą na stronie internetowej szkoły.
Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo do zatrzymania kartek.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU !

Organizatorzy:
Nauczyciele języka niemieckiego