Komunikat publiczny

Dotyczy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie podstawowym pn.: „Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki Szkoły Podstawowej nr 3 im. Obrońców Westerplatte w Gostyninie” – etap II.

czytaj więcej