Empatia

Na zdjęciu praca plastyczna uczniów“Empatia pozwala ludziom odbierać emocje innych tak, jak uszy odbierają dźwięki, bez niej jesteśmy emocjonalnie głusi” – Dan Wells
W bieżącym roku szkolnym w naszej szkole realizowany jest Ogólnopolski Projekt Edukacyjny EMPATYCZNA KLASA, którego koordynatorkami są Aneta Bartosiak i Wiktoria Guzek.
Projekt ma na celu kreowanie u dzieci i młodzieży postawy lojalności, współpracy i pomocy. Nabywanie umiejętności wczuwania się w stany emocjonalne i sytuacje innych ludzi.
Pierwsze zadanie projektowe zostało zrealizowane poprzez przeprowadzenie zajęć “Czym jest tolerancja?”- uczniowie stworzyli drzewo empatii oraz włączenie się w akcję zbiórki na rzecz podopiecznych fundacji Animal G(h)ost.
Aneta Bartosiak
Wiktoria Guzek