1. Aneta Rudzińska – przewodnicząca
  2. Marlena Rutkowska – zastępca przewodniczącej
  3. Krzysztof Romanowski  – sekretarz

    Prezydium Rady Rodziców stanowią wszystkie osoby wchodzące w skład trójek klasowych.