Adam Matyszewski - dyrektor szkoły od 2017 r.


 

Beata Wasiak-Grudzińska - wicedyrektor szkoły od 2017 r.


 

 Małgorzata Krajewska - wicedyrektor szkoły od 1999 r.


 

Jolanta Łykowska - wicedyrektor szkoły