Małgorzata Krajewska - p. o. dyrektora


 

Beata Wasiak-Grudzińska - wicedyrektor szkoły od 2017 r.


 
 

Jolanta Łykowska - wicedyrektor szkoły