PrzedmiotKlasy
J. polski
J. angielski
J. niemieckiklasy 4, klasy 5, klasy 6, klasy 7, klasy 8
Muzyka
Plastykaklasy 4, klasy 5, klasy 6, klasy 7
Przyroda
Biologia
Geografiaklasy 5, klasy 6, klasy 7, klasy 8
Historiaklasy 4
Historia i społeczeństwo
Wiedza o społeczeństwie
Chemia
Fizykaklasy 7, klasy 8
Matematykaklasy 4, klasy 5, klasy 6, klasy 7, klasy 8
Informatykaklasy 4, klasy 5, klasy 6, klasy 7, klasy 8
Technikaklasy 4, klasy 5, klasy 6
Wychowanie fizyczne
Edukacja dla bezpieczeństwa
Wychowanie do życia w rodzinie
Etyka