Wizyta w sali „Ognik”

Uczniowie klasy 1 a wraz z wychowawcą i strażakami podczas wizyty w KPSP, w tle samochód strażackiW dniu 17maja uczniowie klasy 1a odwiedzili salę edukacyjną “Ognik” w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gostyninie. Celem spotkania było przybliżenie uczniom specyfiki pracy straży pożarnej oraz zasad bezpiecznego zachowania się podczas zagrożenia pożarowego w domu, w szkole i w miejscu publicznym. Strażacy zaprezentowali dzieciom wyposażenie a także sprzęty niezbędne podczas akcji ratunkowych.

Przypomnieli też zasady udzielania pierwszej pomocy. Uczniowie przez chwilę mogli wcielić się w rolę strażaka zakładając hełmy oraz kurtki strażackie. Wzięli również udział w akcji ewakuacyjnej z zadymionego pomieszczenia. Podczas spotkania dzieci uzyskały cenną wiedzę dotyczącą niebezpiecznej i odpowiedzialnej pracy straży pożarnej i przede wszystkim poznali zasady bezpiecznych zachowań podczas zagrożenia. Serdecznie dziękujemy Panu Waldemarowi Pokropińskiemu i zaangażowanym pożarnikom z gostynińskiej jednostki za zorganizowanie tak wspaniałego spotkania oraz umożliwienie naszym podopiecznym poznanie zawodu strażaka.

Dobrosława Bembenista