WF z AWF – aktywny powrót do szkoły

Na zdjęciu logo projektu WF z AWFWe wrześniu 2021 roku przystąpiliśmy do realizacji rządowego programu “WF z AWF – aktywny powrót do szkoły”. Celem jest przygotowanie propozycji zajęć aktywizujących dzieci i młodzież szkolną oraz wdrożenie dodatkowych zajęć dla uczniów, które umożliwią poprawę kondycji fizycznej po okresie hipokinezji, izolacji społecznej i przeciwdziałanie skutkom zdrowotnym COVID-19 w czasie epidemii SARS-CoV-2. Przed przystąpieniem do realizacji zajęć należało przeprowadzić diagnozę wybranych aspektów kondycji fizycznej i stanu zdrowia dzieci.
 

Stanowiły one podstawę do przygotowania analizy i rekomendacji dla MEiN do dalszych działań poprawiających kondycję fizyczną uczniów. Aby przystąpić do realizacji projektu zostały utworzone Sport Kluby dające możliwość prowadzenia dodatkowych zajęć sportowych. W naszej szkole zajęcia te prowadzą Panie: Milena Romańska, Joanna Syska, Iwona Markus. Pragniemy złożyć serdeczne podziękowania Pani Dyrektor Beacie Wasiak-Grudzińskiej za nieodpłatne udostępnianie obiektów sportowych do realizacji zajęć w ramach Sport Klubów. Zajęcia cieszą się dużym zainteresowaniem i już wiemy że program będzie kontynuowany w 2023 roku.
 
Milena Romańska