Umiem pływać

Na zdjęciu dzieci z klas drugich po rozdaniu dyplomówDnia 1.12.2022 zakończył się projekt powszechnej nauki pływania “Umiem Pływać”. Program zakładał systematyczny i powszechny udział dzieci z klas drugich w pozalekcyjnych i pozaszkolnych zajęciach sportowych z zakresu nauki pływania. Pływanie postrzegane jest jako sport najbardziej wszechstronny i bezpieczny, doskonale wpływający na sprawność wszystkich układów anatomicznych człowieka, przyczyniając się do podnoszenia ogólnej wydolności organizmu. Mali pływacy mają lepszą koordynację ruchową, są bardziej sprawni, wykazują większą odwagą od niepływających rówieśników. Ćwiczenia w wodzie i pływanie to również jeden z najskuteczniejszych sposobów zapobiegania i korygowania wad postawy. Zajęcia prowadzone były przez uprawnionych instruktorów pływania Panią Iwonę Markus i Pana Marka Michalaka.
 
Iwona Markus