TRZYMAJ FORMĘ

Plakat tytułowy projektu

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Obrońców Westerplatte w Gostyninie przystąpiła do Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „Trzymaj Formę!”, który organizowany jest  przez Główny Inspektorat Sanitarny oraz Polską Federację Producentów Żywności Związek Pracodawców. Współrealizatorami Programu są: Fundacja Żywność, Aktywność Fizyczna i Zdrowie oraz Państwowe Wojewódzkie Stacje Sanitarno-Epidemiologiczne z terenu całej Polski. Patronami Programu są: Instytut Nauk o Żywieniu Człowieka SGGW w Warszawie, Federacja Konsumentów oraz Polskie Towarzystwo Badań nad Otyłością.


Celem programu „Trzymaj formę!” jest edukacja w zakresie trwałego kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród młodzieży szkolnej poprzez promocję zasad aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety, w oparciu o odpowiedzialność indywidualną i wolny wybór jednostki. Program może być realizowany w szkołach podstawowych w klasach V-VIII.
Informacje dla młodzieży http://www.trzymajforme.pl/strona-glowna-1
Informacje dla rodziców http://www.trzymajforme.pl/strona-glowna-6
Informacje dla nauczycieli http://www.trzymajforme.pl/strona-glowna-11

                                                                                                                                                                                                                                         Koordynator projektu Joanna R. Syska