Rekrutacja do klas I szkoły podstawowej

Zgodnie z Zarządzeniem nr 9/2023 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 17 stycznia 2023 r. w  sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2023/2024 do przedszkoli i szkół podstawowych, dla których Miasto Gostynin jest organem prowadzącym:

Od 14 lutego 2023 r. rozpoczyna się rekrutacja
do klas I szkoły podstawowej.

Wnioski będzie można pobrać w sekretariacie szkoły lub ze strony internetowej. Wypełniony wniosek należy złożyć w sekretariacie szkoły w terminie
14­ lutego – 31 marca 2023 r.

KLASY I
Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do klas I w roku szkolnym 2023/2024

Zgłoszenie dziecka do klasy I z obwodu szkoły

Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy I (spoza obwodu szkoły)

Potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do klasy I w Szkole Podstawowej nr 3