Rekrutacja do klas I Szkoły Podstawowej nr 3 im. Obrońców Westerplatte w Gostyninie

Szanowni Rodzice,
zgodnie z harmonogramem czynności w postępowaniu rekrutacyjnym w roku szkolnym 2024/2025 informuję, że na tablicy ogłoszeń dostępna jest lista kandydatów zakwalifikowanych do naszej szkoły.

Do 22 marca 2024 r.
rodzice dzieci zakwalifikowanych proszeni są o podpisanie
 i złożenie w sekretariacie szkoły potwierdzenia woli zapisu dziecka
do klasy I w SP3 w Gostyninie

 Do pobrania: potwierdzenie woli