Rekrutacja do klas I szkoły podstawowej

Zgodnie z Zarządzeniem nr 6/2024 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 24 stycznia 2024 r. w  sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2024/2025 do przedszkoli i szkół podstawowych, dla których Miasto Gostynin jest organem prowadzącym:

Od 1 lutego 2024 r. rozpoczyna się rekrutacja
do klas I szkoły podstawowej.

 

Pliki do pobrania:

1. Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do klas I w roku szkolnym 2023/2024

2. Zgłoszenie dziecka do klasy I z obwodu szkoły

3. Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy I (spoza obwodu szkoły)

4. Potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do klasy I w Szkole Podstawowej nr 3