Zapoznaj się z regulaminem: Zasady korzystania ze stołówki szkolnej.
Obowiązuje od 23 marca 2015 r.
Przewidywane opłaty za obiady – abonament miesięczny
 Miesiąc
 Liczba obiadów
  w miesiącu
 Cena 1 obiadu
 Kwota do zapłaty

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 w Gostyninie informuje, że od dnia 01.09.2019 roku

wpłat za obiady można dokonywać przelewem

na rachunek bankowy nr : 26 1020 1592 0000 2202 0303 2505

Odbiorca: MIESJKI ZESPÓŁ EKONOMICZNY SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI W GOSTYNINIE

Tytuł: IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA JEDZĄCEGO OBIADY, KLASA, BIEŻĄCY MIESIĄC

PROSIMY NIE ZAOKRĄGLAĆ WPŁAT! KWOTA WPŁATY MUSI BYĆ RÓWNA KWOCIE JAKĄ NALEŻY ZAPŁACIĆ ZA OBIAD!

 

Wpłat gotówkowych można dokonywać w sekretariacie szkoły

od poniedziałku do czwartku (piątek jest dniem wewnętrznym) – do 10 dnia danego miesiąca.
PROSZĘ O TERMINOWE WPŁATY!
Od dnia 06.09 2021 r. obiady wydawane będą do godz. 14.35.

Od dnia 02 stycznia 2021 r. opłata za jeden obiad wynosi 4,50 zł.
Jadłospis 2022 r.

 

   poniedziałek

(.2022)

 


wtorek

(.2022)

 

 

alergeny: mąka, seler, śmietana

środa

(.2022)

 


alergeny: mąka, seler, śmietana
czwartek

(.2022)

 

alergeny: mąka, seler, śmietana
  piątek

(.2022)

 

 

alergeny: mąka, seler, śmietana

  poniedziałek

(.2022)

 

alergeny: mąka, seler, śmietana


wtorek

(.2022)

 

alergeny: mąka, seler, śmietana
środa

(.2022)

 


alergeny: mąka, seler, śmietana
  czwartek

(.2022) 

alergeny: mąka, seler, śmietana

piątek

(.2022)

 

 

alergeny: mąka, seler, śmietana

              Smacznego 🙂

(zastrzegamy sobie prawo zmiany jadłospisu)