Międzynarodowy Dzień Tolerancji

Na zdjęciu tablica z pracą plastyczną uczniów“Przyjmij każdego takim, jakim jest. Każdy ma wady, nawet najlepszy. Jesteśmy tylko ludźmi- nie aniołami”- Cäsar Flaischlen
Międzynarodowy Dzień Tolerancji był dla klasy 8b okazją do refleksji nad własną postawą w odniesieniu do innych.
Wspólnie obejrzeliśmy film “Tolerancja “. Uczniowie odnieśli się do każdej zaprezentowanej scenki i zaproponowali rozwiązania pokazanych problemów. Następnie słuchając piosenki “Tolerancja” Stanisława Soyki razem wykonaliśmy gazetkę promującą tolerancję.
Mamy nadzieję, że w naszej szkole życzliwość i akceptacja będą gościć każdego dnia, gdyż dzięki nim życie staje się łatwiejsze i przyjemniejsze.
Ewa Zajączkowska
Aneta Bartosiak