Komunikat publiczny

Dotyczy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie podstawowym pn.: “Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki Szkoły Podstawowej nr 3 im. Obrońców Westerplatte w Gostyninie”.

czytaj więcej