Góra Grosza

„Jeden grosz znaczy niewiele, ale GÓRA GROSZA jest największą na świecie” 

Plakat reklamowy - dłonie wypełnione drobnymi monetami Na przełomie listopada i grudnia nasza szkoła wzięła udział w XXIII edycji akcji Góra Grosza. Zebrane pieniądze zostały przekazane na pomoc psychologiczną   i rzeczową dla dzieci, które jej potrzebują i tych, które nie wychowują się w swojej rodzinie. Cała społeczność szkoły zebrała prawie 62 kg monet, co dało nam ok. 840 zł. „Góra Grosza” była lekcją dobroczynności i empatii, jak również życzliwości i tolerancji, kształtującą pozytywną postawę wobec potrzebujących i cierpiących. Wszystkim biorącym udział w inicjatywie „Góra Grosza” DZIĘKUJEMY!
                                                                                                         Magdalena Korytkowska