160. rocznica wybuchu powstania styczniowego

Na zdjęciu slajd z wyświetlanego filmu o powstaniu styczniowymRoku 2023 poświęcony jest obchodom 160. rocznicy wybuchu powstania styczniowego (1863-1684) – największego w XIX w. polskiego zrywu narodowego. Dla nas, mieszkańców Gostynina i okolic jest to, o tyle ważne wydarzenie, że ziemia gostynińska i mieszkający tutaj ludzie w okresie powstania, brali udział w tym zrywie. Uczniowie naszej szkoły przygotowali pamiątkową gazetkę ścienną upamiętniającą to wydarzenie oraz brali udział w lekcji poświęconej tematyce powstania styczniowego.

Powstanie zakończyło się klęską dla strony polskiej, a na Królestwo Polskie spadło wiele represji, pozbawiając ten kraj resztek autonomii i wszelkiej odrębności państwowej. Mimo to, wydarzenie, jakie pamiętamy pod nazwą powstania styczniowego, umocniło polską świadomość narodową i znacząco wpłynęło na nastroje niepodległościowe wielu pokoleń.
Mateusz Lewandowski