Samorząd klas 7-8

Opiekun samorządu: Marta Czarnecka

Przewodniczący: Kacper Zaremba
Zastępca: Filip Palczewski
Skarbnik: Paweł Kujawowicz