Samorząd klas 4-7

 

Opiekun samorządu: Iwona Markus

Przewodnicząca:
Zastępca:
Skarbnik:
Sekretarz: