Samorząd klas 7-8

 

Opiekun samorządu: Marta Czarnecka

Przewodnicząca: Ewa Gajewska (8b)
Zastępca: Stanisław Walczak (8c)
Skarbnik: Kacper Zaremba (7a)
Sekretarz: Paweł Borczyński (8c)