Szanowni Państwo,

proszę o zapoznanie się z listem Głównego Inspektora Sanitarnego i Komendanta Głównego Policji. Stosowny plik w załączeniu.

Załącznik (pdf)

Ulotka Głównego Inspektoratu Sanitarnego

Ulotka Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej

Plakat Państwowego Zakładu Higieny

Pliki do pobrania:

Demografia - Powiat Gostyninski

Demografia - Miasto Płock

Demografia - Powiat Sierpecki

Zasady rekrutacji 2019-2020

Powiat Płocki - oferta rekrutacyjna

Egzamin ósmoklasisty, egzamin gimnazjalny

Kształcenie zawodowe

Opiniowanie zmian do arkuszy organizacji szkół i przedszkoli

Szanowni Państwo Dyrektorzy,

miło mi poinformować, że przygotowaliśmy kolejną część materiałów informacyjnych dotyczących rekrutacji na rok szkolny 2019/2020 do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych.

W załączeniu przekazuję ulotkę opracowaną przez Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy z Centralną Komisją Egzaminacyjną. W materiale tym opisano szczegółowo zasady rekrutacji, w tym terminy egzaminów i sposób punktowania. Jestem przekona, że zawarte w ulotce informacje odpowiedzą na wiele pytań i wątpliwości związanych z naborem do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych.