Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki Szkoły Podstawowej nr 3 im. Obrońców Westerplatte w Gostyninie

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki Szkoły Podstawowej nr 3 im. Obrońców Westerplatte w Gostyninie

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę artykułów żywnościowych do stołówki Szkoły Podstawowej nr 3 im. Obrońców Westerplatte w Gostyninie.

czytaj więcej...

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (pdf)

Załączniki do SIWZ:

♦ załącznik nr 1 (pdf)

♦ załącznik nr 2 (xls)

♦ załącznik nr 3 (xls)

♦ załącznik nr 4 (pdf)

♦ załącznik nr 5 (pdf)

♦ załącznik nr 6 (pdf)

♦ załącznik nr 7 (pdf)

Ogłoszenie na Dostawę artykułów żywnościowych do stołówki

Szkoły Podstawowej nr 3 im. Obrońców Westerplatte w Gostyninie dostępne na stronie:

 

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=fb368052-3363-4072-8231-43c0bc41e016