Od powstania szkoły do dnia dzisiejszego funkcję dyrektor szkoły pełniło 3 panów, a stanowisko wicedyrektora szkoły  pełniło łącznie 12 osób.

Dyrektorzy

  1. Zdzisław Syska 1965-1974 (9 lat)
  2. Tadeusz Lewandowski 1974-1991 (17 lat)
  3. Stanisław Wróblewski 1991-2017 (26 lat)
    d1   d2   d3
.

stat

Statuetka przyznawana jest od 2012 roku z inicjatywy przewodniczącej Rady Rodziców  - Pani Renaty Brzezińskiej-Strzeleckiej.

Statuetkę otrzymuje co roku jeden absolwent szkoły, który w ciągu 6-letniej nauki w SP 3 osiągnął najwybitniejsze wyniki w nauce (szczegółowe zasady przyznawania tego wyróżnienia określa regulamin znajdujący się w zakładce Dokumenty szkoły).

Pierwszą laureatką została Natalia Czerwińska kl. 6c