W poniższym zestawieniu uwzględniono nauczycieli z co najmniej 25-stażem w SP 3.
SREBRNA TARCZA jest statutową nagrodą dla absolwentów Szkoły Podstawowej nr 3 im. Obrońców Westerplatte w Gostyninie.

Od początku istnienia 6-letniej szkoły podstawowej otrzymywali ją uczniowie, którzy osiągnęli średnią ocenę z obowiązkowych przedmiotów co najmniej 5,0 i wzorową ocenę z zachowania.

Od roku szkolnego 2003/04 podwyższono wymaganą średnią ocenę do wartości co najmniej 5,25

 

Nagrody Dyrektora przyznawane były od roku szkolnego 1991/92. Otrzymywało je trzech absolwentów z danego rocznika, którzy uzyskali najwyższe średnie z przedmiotów obowiązkowych i wzorową ocenę z zachowania (w roku szkolnym 1991/92 nagrodę uzyskali uczniowie ze średnią co najmniej 5,0).

Nagrodę Dyrektora otrzymuje trzech absolwentów z danego rocznika, którzy uzyskali najwyższe średnie z przedmiotów obowiązkowych i wzorową ocenę z zachowania.

Od roku szkolnego 2001/2002 Ministerstwo Edukacji Narodowej wprowadziło zewnętrzne mierzenie jakości pracy szkoły.

W szkołach podstawowych w jednym dniu i o tej samej godzinie, przeprowadzane są sprawdziany dla wszystkich uczniów klas szóstych. Uczniowie w całym kraju rozwiązują te same zestawy zadań przygotowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną w Warszawie.

Od roku szkolnego 2014/2015 zmieniona została formuła sprawdzianu. Uczniowie piszą dwie części: I część zawiera zadania z języka polskiego i matematyki, II część - z języka angielskiego. Z każdego przedmiotu uczeń jest oceniany niezależnie i może uzyskać od 0% do 100%