Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Egzamin ósmoklasisty
Indywidualne wyniki egzaminu ósmoklasisty 2022 dostępne będą w ogólnopolskim systemie informatycznym ZIU (SIOEO) - http://www.wyniki.edu.pl dn.1 lipca 2022 r.

Logowanie do systemu odbywa się za pomocą loginu i hasła, które każdy uczeń otrzyma od wychowawcy w dniu zakończenia roku szkolnego.

Wydanie uczniom zaświadczeń o szczegółowych wynikach egzaminu nastąpi dn. 8 lipca 2022 r. w sekretariacie szkoły (budynek przy ul. gen. J. Bema 23) od godz. 10.00 wg poniższego harmonogramu:

10.00 – klasa 8a
10.30 – klasa 8b
11.00 – klasa 8c
11.30 – klas 8d
12.00 – klasa 8e

W przypadku braku możliwości odbioru zaświadczenia przez ucznia, zaświadczenie może być odebrane przez rodzica lub inną upoważnioną pisemnie osobę.
Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty - aktualizacja.