Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility "Aktywna Tablica"

Szkoła Podstawowa nr 3 uczestniczy w tym roku szkolnym w rządowym programie rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 „Aktywna tablica”.
W ramach programu szkoła pozyskała nowe wyposażenie w postaci dwóch tablic interaktywnych z projektorem oraz nagłośnieniem. Nowy 
sprzęt wzobogacił wyposażenie sal: 44n i 25. 

 
sp3gos

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Obrońców Westerplatte w Gostyninie 

 

 

Szkoła Podstawowa im. Marszałka Piłsudzkiego w Sierakówku

 

 
 Szkoła Podstawowa im. Marii Kownackiej w Sokołowie

 

Szkoła Podstawowa w Teodorowie 

 

Szkoła Podstawowa im. Powstańców Styczniowych w Zwoleniu

 

 LEKCJE Z WYKORZYSTANIEM TIK PRZEPROWADZONE PRZEZ NAUCZYCIELI NASZEJ SZKOŁY
RAMACH PROJEKTU "AKTYWNA TABLICA"

 

Temat lekcji: Spotkanie z Mikołajem. Utrwalamy wiadomości o poznanych częściach mowy, programujemy i kodujemy.

Klasa IIIa - prowadząca Dobrosława Bembenista

  

 

Temat lekcji : Utrwalamy słownictwo z wykorzystaniem gier interaktywnych. 

Klasa Vc - prowadząca Agnieszka Golus

  

 

Temat lekcji: Bezpieczne zabawy zimą

Klasa IIIa - prowadząca Dobrosława Bembenista

 

Temat lekcji: What did you do last week? 

Klasa VIIb- prowadząca Małgorzata Brzozowska

 

Temat lekcji: W kraju Anaruka. 

Klasa III a - prowadząca Dobrosława Bembenista

 

Temat lekcji: Rozwijanie świadomości kulturowej i historycznej dziecka poprzez wyróżnianie godła i flagi Polski, odróżnianie symboli Polski od symbolów narodowych innych państw.

Klasa II c - prowadząca Marta Bartosiak

Temat lekcji: Utrwalenie pisowni wyrazow z "ż" i "rz". 

Klasa III a - prowadząca Dobrosława Bembenista

 

 SCENARIUSZE ZAJĘĆ:

1. Historia, kl.VII - prowadzący: Mateusz Lewandowski

2. Zajęcia profilaktyczne "Jak mówić nie?",  kl. III a - prowadząca: Dobrosława Bembenista

3.Edukacja wczesnoszkolna "Bezpieczne zabawy zimą", kl. III a; prowadząca :Dobrosława Bembenista

4. Język angielski, kl. V - prowadząca:Edyta Lewandowska,

5. Geografia, kl.VII - prowadzący: Mariusz Gajewski

6. Język angielski, kl VI - prowadząca:Małgorzata Brzozowska