Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Sieciaki

Komputer jest w dzisiejszych czasach obecny niemal na każdym kroku i nie tylko dorośli, ale i coraz młodsze dzieci zaczynają korzystać z nowych technologii i zasobów Internetu. Wychodząc naprzeciw tym zjawiskom i mając świadomość, jak pożytecznym i jak szkodliwym narzędziem może stać się komputer w rękach młodych użytkowników, od roku szkolnego 2009/2010 nasza szkoła rozpoczęła realizację projektu „Sieciaki.pl”.

Co roku, wykorzystując zasoby przygotowane przez Fundację Dzieci Niczyje oraz Fundację Orange w ramach programu europejskiego "Safer Internet”, nauczyciele klas I-III prowadzą edukację uczniów w zakresie bezpieczeństwa w Internecie.  Inicjatorkami lekcji o bezpieczeństwie w Sieci były panie: Marta Bartosiak, Dobrosława Bembenista, Małgorzata Krajewska i Weronika Pokropińska.
Zajęcia edukacyjne przeprowadzane z użyciem filmów edukacyjnych ukazujących największe zagrożenia mogące spotkać dzieci podczas surfowania po Sieci mają na celu uświadomienie najmłodszym, jak skutecznie się przed nimi obronić. Podczas zajęć dzieci dowiadują się nie tylko o niebezpieczeństwach ze strony świata Internetu, ale także uczą się, jak i gdzie szukać pomocy. Bohaterowie kreskówek „Sieciaki.pl” oraz „Owce w Sieci” dają przykład, jak postępować oraz czego unikać będąc świadomym użytkownikiem nowoczesnych technologii. Edukacja w tym zakresie jest ważnym elementem, ponieważ coraz młodsze dzieci korzystają z Internetu i są narażone na różne zagrożenia związane właśnie z „pobytem” w Sieci.  W ramach realizacji podejmowanych działań, wprowadzono również  spotkania profilaktyczne dla rodziców uczniów rozpoczynających naukę w naszej szkole. Zachęcamy wszystkich uczniów oraz ich rodziców do zapoznania się z materiałami znajdującymi się na stronach:

www.saferinternet.pl
www.dzieckowsieci.pl
www.sieciaki.pl

BEZPIECZNI W SIECI

Dla wielu dzieci w wieku wczesnoszkolnym korzystanie z komputera nie jest żadnym problemem, podobnie jak posługiwanie się telefonem komórkowym. Zazwyczaj sprawnie poruszają się po Internecie i bez trudności komunikują się ze swoim koleżankami i kolegami. Dzieci powinny jednak znać zagrożenia, które wynikają ze stosowania nowych technologii, a także wiedzieć, jak sobie z nimi radzić. Mając świadomość, jak pożytecznym i jak szkodliwym narzędziem może stać się komputer w rękach młodych użytkowników panie: Marta Bartosiak, Dobrosława Bembenista i Weronika Pokropińska przeprowadziły zajęcia z zakresu profilaktyki bezpieczeństwa w Sieci.  Zajęciami objęci byli uczniowie wszystkich klas II. Podczas lekcji dzieci dowiedziały się nie tylko o niebezpieczeństwach płynących z Internetu, ale także uczyły  się, jak i gdzie szukać pomocy. Bohaterowie kreskówek „Sieciaki.pl” uświadamiali drugoklasistów, jak postępować oraz czego unikać będąc świadomym użytkownikiem Internetu. Zaprezentowane filmy edukacyjne i prezentacje multimedialne  ukazujące największe zagrożenia jakie można spotkać  podczas surfowania po Sieci w sposób łatwy i zrozumiały dla dziecka  pokazały możliwości rozwiązania problemu. W samodzielnie podejmowanych działaniach praktycznych uczniowie utrwalali zdobyte  informacje. W ramach prowadzonej akcji „Bezpieczni w Sieci”, pedagog szkolny p. Ewelina Balcerak przeprowadziła zajęcia warsztatowe dotyczące zagrożeń związanych z nadużywaniem urządzeń elektronicznych. Pani pedagog przypomniała uczniom także zasady korzystania z telefonu w szkole oraz zachęcała ich do rozwijania własnych zainteresowań i prowadzenia aktywnego stylu życia. Organizatorki akcji przygotowały podsumowującą wystawę, której celem jest zachęcenie uczniów do świadomego korzystania z Internetu
 

LEPSZY INTERNET ZALEŻY OD CIEBIE

Tematem przewodnim obchodów DBI 2018  jest „Dzień Bezpiecznego Internetu: tworzymy kulturę szacunku w sieci”.  Nasza szkoła po raz kolejny włączyła się w obchody tego wydarzenia. W lutym na szkolnym korytarzu zorganizowana została wystawa promująca bezpieczeństwo i właściwe zachowanie w Internecie. Ponadto panie Marta Bartosiak, Dobrosława Bembenista i Weronika Pokropińska przeprowadziły wśród uczniów klas II zajęcia edukacyjne dotyczące bezpiecznego korzystania z Sieci. Wykorzystując animację filmową „Sieciaki”, przygotowane krzyżówki, kolorowanki i karty pracy nauczycielki uwrażliwiały dzieci, by były świadomymi i odpowiedzialnymi użytkownikami Internetu. Ponadto w trakcie zajęć świetlicowych uczniowie oglądali kreskówki edukacyjne „Owce w sieci” i wykonywali prace plastyczne dotyczące omawianej tematyki. Zajęcia te były uzupełnieniem codziennych działań podejmowanych przez nauczycieli naszej szkoły. Są przykładem dobrych praktyk, które placówka podejmuje celem kształtowania młodego, świadomego pokolenia.

Galeria zdjęć 2018

 

 

DZIECI W SIECI

Internet służy rozrywce, poszukiwaniu informacji i pogłębianiu wiedzy. Może jednak być również bardzo niebezpieczny, szczególnie dla młodego użytkownika. Należy wiedzieć jak bezpiecznie z niego korzystać. W naszej szkole odbyły się zajęcia w ramach obchodów Dnia Bezpiecznego Internetu. Zajęcia miały na celu przede wszystkim:
  • edukację dzieci w zakresie bezpieczeństwa w internecie,
  • promocję bezpiecznych zachowań sieci,
  • promocję bezpiecznych stron i serwisów internetowych.
Panie: Marta Bartosiak, Dobrosława Bembenista i Weronika Pokropińska w klasach II i III i dla dzieci młodszych uczęszczających do świetlicy szkolnej, przeprowadziły lekcje na temat bezpiecznego korzystania z Internetu. Dzieci dowiedziały się, gdzie w sieci może czyhać niebezpieczeństwo, jak należy korzystać z Internetu by unikać sytuacji niebezpiecznych, a także jak radzić sobie w sytuacji zagrożenia online. Poznały pozytywne i negatywne strony Internetu oraz zasady bezpieczeństwa, dzięki którym swobodnie będą mogły korzystać z dobrodziejstw technologii internetowej. Dzieci korzystały z gier dydaktycznych przygotowanych przez Fundację Orange. W ramach akcji została również przygotowana wystawa zachęcająca do świadomego korzystania z Internetu.

Galeria zdjęć 2019