Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Ogólnopolska Inicjatywa Edukacyjna KURSOR

Ogólnopolska Inicjatywa Edukacyjna KURSOR to projekt edukacyjny realizowany przez NASK oraz Fundację Nauka i Wiedza. Jest skierowany do całej społeczności szkolnej – uczniów, rodziców, pedagogów, dyrektorów szkół. Dotyczy zagadnień związanych z bezpiecznym i świadomym korzystaniem z nowych technologii. Placówki oświatowe biorące udział w OIE KURSOR otrzymują certyfikat "WIEMY JAK! Nowe technologie w szkole".

W trakcie realizacji zadań projektowych rada pedagogiczna została zapoznana z założeniami projektu OIE KURSOR, nauczyciele przeprowadzili wiele zajęć z uczniami i spotkań z rodzicami, by rozwijać wiedzę i umiejętności w zakresie świadomego korzystania z nowoczesnych technologii.

Realizacja zadań projektowych pozwoliła na podniesienie świadomości uczniów na temat zagrożeń,  jakie niosą z sobą nowoczesne technologie; zwiększyła wiedzę i umiejętności nauczycieli w zakresie wykorzystywania w dydaktyce i w praktyce szkolnej nowoczesnych technologii, multimediów i edutainment; pomogła rozwijać kompetencje kluczowe u uczniów w zakresie bezpiecznego i efektywnego posługiwania się nowymi technologiami, a także sprzyjała integracji środowiska edukacyjnego.