Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Programy i projekty edukacyjne
Dziś, 9 listopada, uczniowie klasy 3a uczestniczyli w lekcji na żywo pt.: „Piękno Polski” prowadzonej przez #Naukawplecaku.. Mottem przewodnim lekcji były słowa Stanisława Jachowicza „Cudze chwalicie, swego nie znacie”.
Uczniowie wzbogacili swoją wiedzę w wiadomości polonistyczne i przyrodnicze. Dowiedzieli się przez jakie miasta przepływa największa polska rzeka oraz co łączy Suwałki i Wrocław. Wiemy już, że Maria Konopnicka urodziła się w Suwałkach. Krasnoludki są na świecie a najsłynniejsze są we Wrocławiu. Poznaliśmy legendarnego wawelskiego smoka i nauczyliśmy się go rysować.
Dziękujemy za fantastyczną lekcję #Naukawplecaku.
                                                                                                                                                              zobacz zdjęcia
21 października uczniowie klasy 3a uczestniczyli w kolejnych zajęciach on-line w ramach realizacji zadań Projektu edukacyjnego „Wirtualne podróże”. Prowadząca zajęcia p. Sabina Piłat zabrała uczestników w podróż po kontynentach świata. Uczniowie zdobyli wiele cennych informacji, odkryli nowe miejsca, poznali nowy sposób postrzegania świata. Dziecięca ciekawość rozbudzona zajęciami on-line spowodowała, iż w trakcie kolejnych zajęć lekcyjnych dzieciaki samodzielnie wyszukiwały w Internecie, analizowały i wybierały informacje dotyczące Ameryki Północnej. Zadanie zlecone on–line zostało wykonane na medal.

 zobacz zdjęcia

 • Najważniejsze założenia projektu 

 • Projekt edukacyjny „Wirtualne podróże” skierowany jest do szkół, przedszkoli i placówek edukacyjnych. 
 • W projekcie mogą wziąć udział także rodzice z dziećmi pracujący w trybie edukacji domowej
 • Do projektu mogą przystąpić placówki z terenu Polski, jak i z zagranicy.
 • Projekt zakłada realizację zadań zaproponowanych przez organizatora. 
 • Zadania można realizować zarówno w takcie pracy stacjonarnej, jak i zdalnej. 
 • Organizatorem projektu jest Sabina Piłat „Nauka w plecaku”.
 • Udział w projekcie jest bezpłatny

Korzyści z udziału

 • Projekt edukacyjny „Wirtualne podróże” jest dla Ciebie, jeśli chcesz uatrakcyjnić naukę swoich uczniów i dzieci. 
 • W projekcie biorą udział dzieci nie tylko z terenu Polski, ale też uczniowie szkół polonijnych z Europy i świata
 • Projekt rozwija takie kompetencje, jak: wiedza o świecie, kreatywność, skupienie,  otwartość, akceptacja. 
 • Udział w projekcie jest okazją do nawiązania współpracy i znajomości z nauczycielami i zespołami klasowymi z różnych części świata.  
 • W czasie zadań wykonywanych w ramach projektu „Wirtualne podróże” realizowane są zapisy z podstawy programowej

...................................................................................................................................................................................................................................................

Z nowym podróżniczym projeIMG 3265ktem zaczynamy rok!  W dniu dzisiejszym uczniowie klasy 3a uczestniczyli w on-linowych zajęciach projektowych „Nauka w plecaku”. Było to jedno z wielu zaplanowanych spotkań, podczas których uczniowie razem z koleżankami i kolegami  innych szkół w Polsce i za granicą, będą podróżować przez świat!  Zadania w ramach projektu „Wirtualne podróże” mają na celu rozwijanie kompetencji takich jak: wiedza o świecie, kreatywność, skupienie, otwartość, akceptacja. Będą realizowane systematyczne w ciągu  roku szkolnego 2021/22

zobacz zdjęcia

 

 

 

...................................................................................................................................................................................................................................................

Tytuł projektu i nazwa programu: „Przyszłość zaczyna się dziś” - projekt edukacyjny współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna.  

W ramach projektu „Aktywna tablica” nasza szkoła została doposażona w nowoczesny sprzęt informatyczny. Tablice interaktywne zamontowano w dwóch salach lekcyjnych.  Uczniowie mogą z nich korzystać podczas różnego rodzaju zajęć: od edukacji wczesnoszkolnej poprzez ciekawe zajęcia przyrodnicze, geograficzne do języków obcych. Wiadomym jest, że interaktywność absorbuje dziecko, angażuje jego zmysły – wzrok, dotyk, słuch. Rozwija umiejętność wykonywania złożonych poleceń, które aktywizują myślenie abstrakcyjne. Zajęcia z wykorzystaniem tablicy stają się dynamiczniejsze i ciekawsze, a dla uczniów to nauka i zabawa. W trakcie zajęć przeprowadzonych  w klasie IIIa uczniowie z dużym zaangażowaniem wykonywali interaktywne ćwiczenia  „Z KROPKĄ W TLE”.  Zadania stawiane do wykonania dostosowane były do możliwości dzieci, rozwijały percepcję wzrokowo–słuchową, pozwalały samodzielnie rozwiązywać zadania z natychmiastową oceną, stanowiły doskonały trening manualny. Wykorzystanie tablicy interaktywnej dostarczyło uczniom nie tylko nowych, dynamicznych doświadczeń, ale i dużo radości.