W kwietniu 2019 roku uczniowie klas ósmych, po raz pierwszy, przystąpili do ogólnopolskiego egzaminu ósmoklasisty, który obejmuje wiadomości i umiejętności określone ‎w podstawie programowej w odniesieniu do wybranych przedmiotów ‎nauczanych w klasach I – VIII.

W naszej szkole 73 ósmoklasistów przez trzy dni 15 – 16 - 17 kwietnia zmagało się  z zadaniami egzaminacyjnymi z języka polskiego, matematyki oraz języka obcego nowożytnego - języka angielskiego lub języka niemieckiego. Egzamin miał formę pisemną, a jego wyniki mają teraz wpływ na proces rekrutacyjny do szkół średnich, dlatego też nasi uczniowie ambitnie

...
W kwietniu 2019 roku po raz ostatni, niestety, nasi gimnazjaliści przystąpili do ogólnopolskiego egzaminu gimnazjalnego, który jest najważniejszym sprawdzianem ich umiejętności i wiedzy na tym etapie edukacji.

Średnie wyniki procentowe, jakie osiągnęła szkoła znaczenie przewyższają wyniki na poziomie gminy czy powiatu gostynińskiego.

Potwór – EkoMonster stworzony przez uczennice gostynińskiej Trójki: Amelię Kowalczyk i Annę Pospieszyńską z klasy 6 b zachwycił komisję konkursową i zastał nagrodzony pierwszym miejscem (w roku ubiegłym SP3 zajęło II miejsce). Uroczyste wręczenie nagród konkursu organizowanego przez senatora Marka Opiołę odbyło się 11 czerwca w gmachu Sejmu RP. Nagrody wręczała Pani Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska. Gostynińska Trójka uzyskała tytuł EkoSzkoły, uczennice tytuł uczniów EkoPozytywnych, a nauczycielka Pani Małgorzata Dylewska, która zachęciła uczennice do udziału w konkursie – tytuł nauczyciela EkoPozytywnego.
...
20190607 093746 (Copy)W ramach pracy w projekcie „Apteczka pierwszej pomocy emocjonalnej” klasa 8 A przez dwa ostatnie lata wspierała młodsze dzieci z grup przedszkolnych. Prowadziła warsztaty kulinarne, plastyczne i zajęcia sportowe oraz wspierała młodszych uczniów naszej szkoły podczas różnych uroczystości szkolnych. Nasze ostatnie wspólne spotkanie 7 czerwca miało charakter podsumowania dwuletniej działalności. Zajęcia sportowe na świeżym powietrzu przygotowane przez chętnych uczniów z klasy 8 A dały wiele radości naszym podopiecznym i pozwoliły również maluchom sprawdzić swoje możliwości ruchowe. Chodzenie na szczudłach, rzucanie
...