Zebrania z rodzicami odbędą się w dniach 17 i 18 września 2019 r.

czytaj więcej...

 


 

Zebrania dla klas 7-8 odbędą się dn. 19.09.2019 r. w oddziale szkoły przy ul. Wojska Polskiego 23 (dawny budynek Gimnazjum nr 2), o godz. 17:00, wg. ustalonego wykazu sal.
Wykaz poszczególnych sal znajdzie się na drzwiach wejściowych do budynku I i II (do budynku od strony Poczty i budynku od ul. Armii Krajowej).
Serdecznie zapraszamy

 

Ponad 170 świadectw z wyróżnieniem (średnia 4,75 i wyższa) to blisko połowa ogółu uczniów klas 4-7 szkoły, którzy uzyskali bardzo dobre wyniki w nauce i odebrali z rąk wychowawców i dyrektora szkoły nagrody książkowe i publiczne gratulacje. Uroczystość zakończenia roku szkolnego 2018/2019 z powodu wysokiej temperatury powietrza przebiegła sprawnie. Po wprowadzeniu pocztu sztandarowego i odśpiewaniu hymnu narodowego głos zabrał dyrektor szkoły pan Adam Matyszewski, który podziękował uczniom, rodzicom i nauczycielom za całoroczny wysiłek, przypomniał o istotnych dokonaniach materialnych i ważniejszych
...
W kwietniu 2019 roku uczniowie klas ósmych, po raz pierwszy, przystąpili do ogólnopolskiego egzaminu ósmoklasisty, który obejmuje wiadomości i umiejętności określone ‎w podstawie programowej w odniesieniu do wybranych przedmiotów ‎nauczanych w klasach I – VIII.

W naszej szkole 73 ósmoklasistów przez trzy dni 15 – 16 - 17 kwietnia zmagało się  z zadaniami egzaminacyjnymi z języka polskiego, matematyki oraz języka obcego nowożytnego - języka angielskiego lub języka niemieckiego. Egzamin miał formę pisemną, a jego wyniki mają teraz wpływ na proces rekrutacyjny do szkół średnich, dlatego też nasi uczniowie ambitnie

...
W kwietniu 2019 roku po raz ostatni, niestety, nasi gimnazjaliści przystąpili do ogólnopolskiego egzaminu gimnazjalnego, który jest najważniejszym sprawdzianem ich umiejętności i wiedzy na tym etapie edukacji.

Średnie wyniki procentowe, jakie osiągnęła szkoła znaczenie przewyższają wyniki na poziomie gminy czy powiatu gostynińskiego.