Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility WF z AWF - aktywny powrót do szkoły

tn Milena logoWe wrześniu 2021 roku przystąpiliśmy do realizacji rządowego programu "WF z AWF - aktywny powrót do szkoły". Celem jest przygotowanie propozycji zajęć aktywizujących dzieci i młodzież szkolną oraz wdrożenie dodatkowych zajęć dla uczniów, które umożliwią poprawę kondycji fizycznej po okresie hipokinezji, izolacji społecznej i przeciwdziałanie skutkom zdrowotnym COVID-19 w czasie epidemii SARS-CoV-2. Przed przystapieniem do realizacji zajęć należało przeprowadzić diagnozę wybranych aspektów stanu kondycji fizycznej i stanu zdrowia dzieci. Stanowiły one podstawę do przygotowania analizy i rekomendacji dla MEiN do dalszych działań poprawiających kondycję fizyczną uczniów. Aby przystąpić do realizacji projektu zostały utworzone Sport Kluby dające możliwośc prowadzenia dodatkowych zajęć sportowych. W naszej szkole zajęcia te prowadzą Panie Joanna Syska z dziewczętami zespołu mażoretek oraz Pani Milena Romańska z uczniami klasy 2C. Pragniemy złożyć serdeczne podziękowania Pani Dyrektor Beacie Wasiak-Grudzińskiej za nieodpłatne udostepnianie obiektów sportowych do realizacji zajęć Sport Klubów jak również Pani Weronice Pokropińskiej wychowawcy klasy 2C za pomoc w realizacji programu. Zajęcia cieszą się dużym zainteresowaniem i już wiemy że działanie Sport Klubów zostało przedłużone na 2022 rok.