Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Międzynarodowy Dzień Tolerancji

16 listopada pod hasłem Inny – nie znaczy gorszy uczniowie klas I- III obchodzili Międzynarodowy Dzień Tolerancji. Na początku zajęć dzieci miały okazję do refleksji nad własną postawą w odniesieniu do innych osób wysłuchując opowiadania A. Widzowskiej pt. „Piłka dla wszystkich”, którego głównym bohaterem był niepełnosprawny ruchowo Franek. https://www.youtube.com/watch?v=okVZVZYxNcs
Następnie dzieci odgrywały scenki sytuacyjne – wcieliły się w osobę niewidomą i jej przewodnika – zabawa ta miała na celu kształtowanie postaw  tolerancji, szacunku i empatii.
Podsumowaniem tego dnia było wysłuchanie piosenki Arki Noego „Nieidealna' https://www.youtube.com/watch?v=C5yKQ5Hji3s oraz stworzenie przez uczniów „Drzew tolerancji”. Serduszka, na których uczniowie wypisywali  hasła  kojarzące się  im z  motywem przewodnim dnia, pięknie ozdobiły drzewa. Podjęta przez naszą szkołę inicjatywa miała na celu  poruszyć w nas postawę akceptacji, wrażliwości i  spojrzeć na innych ludzi z wyrozumiałością.