W kwietniu 2019 roku uczniowie klas ósmych, po raz pierwszy, przystąpili do ogólnopolskiego egzaminu ósmoklasisty, który obejmuje wiadomości i umiejętności określone ‎w podstawie programowej w odniesieniu do wybranych przedmiotów ‎nauczanych w klasach I – VIII.

W naszej szkole 73 ósmoklasistów przez trzy dni 15 – 16 - 17 kwietnia zmagało się  z zadaniami egzaminacyjnymi z języka polskiego, matematyki oraz języka obcego nowożytnego - języka angielskiego lub języka niemieckiego. Egzamin miał formę pisemną, a jego wyniki mają teraz wpływ na proces rekrutacyjny do szkół średnich, dlatego też nasi uczniowie ambitnie i odpowiedzialnie podeszli do rozwiązania arkuszy egzaminacyjnych.

Ich postawa odzwierciedla dobre wyniki, jakie osiągnęła szkoła. Z języka polskiego średni wynik – 60 %, przewyższa wyniki w gminie i w powiecie gostynińskim. Mateusz Mularczyk z klasy VIII B, uzyskał 100 % punktów możliwych do zdobycia, a jego koleżanka Nela Boratowska również rewelacyjnie napisała języka polski uzyskując 98 %.

Na uwagę zasługują wyniki z języka obcego nowożytnego – zarówno z języka angielskiego, jak i z języka niemieckiego. Średni wynik procentowy szkoły z języka angielskiego wynosi aż 62 %, i znacznie przewyższa wynik procentowy osiągnięty przez uczniów w powiecie gostynińskim, który wynosi 49 %. Najwyższe wynik z języka angielskiego osiągnęli: Filip Zaręba z kl. VIII a - 100 % , Wiktoria Mac z kl. VIII b - 98 % , Nela Boratowska, Kamil Rudnicki z kl. VIII B – 97 % oraz Amelia Pleczyńska z kl. VIII c- 97 %.

W dniu zakończenia roku szkolnego każdy uczeń otrzymał zaświadczenie o szczegółowych ‎wynikach egzaminu ósmoklasisty i analizując wyniki w sakli centylowej mógł porównać swoje wyniki z wynikami innych uczniów w całym kraju.

Wszystkim uczniom serdecznie gratulujemy i jednocześnie dziękujemy za Wasze osiągnięcia i wkład pracy w zdobywanie wiedzy w czasie trwania szkoły podstawowej. Jesteśmy z Was dumni !

Dyrekcja i Rada Pedagogiczna Szkoły